Hur kan jag hjälpa er?

How_to1

Som konsult inom marknadsföring på Internet brukar jag börja med att ställa ett antal frågor. Och ja – du har nog redan gissat vilka de är. Vad vill du säga? Till vem vill du säga det? Hur kan man på bästa sätt säga det för att nå fram till den tänkta målgruppen?

Jag brukar börja ännu vidare, och helt enkelt fråga mina klienter följande: vad vill ni uppnå? Svaret är nästan alltid ”vi vill sälja mer”. Då blir följdfrågorna ”hur vill ni sälja mer?” och ”hur vill ni att människor ska uppfatta er?”

När man har kommit underfund med dessa frågor är det bara att börja ringa in sin målgrupp. Många företag som kommer till mig har redan en målgrupp, som kanske stämmer, eller som kanske är helt fel med tanke på vad de faktiskt säljer för något. Det första jag ger mig på är målgruppen. Jag ringar in vilken typ av kunder ett visst företag bör nå ut till, och sedan ser vi till att komma överens om hur vi ska försöka nå ut till dem, och vilken bild vi vill förmedla till dem.

Ni skulle nog förvånas över hur många företag som faktiskt har en väldigt skev bild av hur de uppfattas av sina kunder, och som kanske inte ens vet vilka deras kunder är! Jag har märkt att det i företag som bildats innan internet fanns, och som gått igenom skiftet i digitalisering, är väldigt vanligt att man har den här typen av förlegad självbild. Ofta har man inte kunnat mäta vilka ens kunder är på samma sätt förut, och fortfarande inte förstått vilka oerhörda möjligheter som finns att göra det med hjälp av internet. Som tur är finns ju då jag på plats för att hjälpa till och förklara detta, så jag kan garantera att inget företag som jag arbetar med har en felaktig bild av sin målgrupp och sina kunder!