Marknadsföring och marknadsföring på Internet – vad är skillnaden?

Internet Marketing

I förra inlägget konstaterade vi att marknadsföring handlar om att bestämma vad man vill säga, vem man vill säga det till och därefter hur man på bästa sätt bör säga det. Så, vad är det egentligen som är så där väldigt annorlunda när man jobbar med marknadsföring på internet? Låt mig svara på den frågan direkt: absolut, 100 procent ingenting. Marknadsföring på internet går till enligt exakt samma principer som all övrig marknadsföring. Det enda som skiljer sig åt är kanalerna genom vilka man kan leverera budskapet till målgruppen.

Om vi tittar på våra tre grundfrågor – vad vill vi säga, till vem vill vi säga det och hur bör vi säga det – så kan vi konstatera att alla är precis lika relevanta. Det som skiljer sig åt är tillvägagångssättet vi kan använda för att säga något, och precisionen som vi kan identifiera en målgrupp med. I och med Internet har vi möjligheten att mäta åsikter och tycke och smak i olika demografiska grupper på ett helt nytt sätt, och vi kan sedan rikta budskap oerhört kostnadseffektivt och smidigt.

Man kan säga att Internet har låtit oss raffinera marknadsföringsprocessen till en nivå där vi har mycket större kontroll över vårt budskap, och mycket större möjlighet att få veta hur det tas emot. Och mitt i allt detta finns jag! För även om Internet innebär stora möjligheter så är marknadsföring inte precis någon barnlek, och med alla de avancerade tekniker och mätinstrument som finns idag behöver man ofta någon som hjälper till att se över hur marknadsföringen går till! Och där kommer jag in i bilden.

Mina tjänster är många och varierade, och jag är inte den typ av konsult som jobbar med en fast prislista och olika paket. När det kommer till marknadsföring på Internet måste man vara flexibel, och ingen lösning är den andra lik.