Vad är Internetmarknadsföring?

internet marketing hindi

Vad är egentligen Internetmarknadsföring? Eftersom det är det primära ämnet för min nya blogg så tänkte jag att det kan vara bra att ägna det första inlägget åt att just reda ut vad det är, och vad jag faktiskt jobbar med. Och för att komma fram till det måste vi nog till att börja med titta på vad marknadsföring är.

Så, vad är egentligen marknadsföring – vad betyder det? Enkelt sagt är marknadsföring konsten att nå ut med ett budskap till en målgrupp. Budskapet som ska förmedlas är vanligtvis positivt, och någonting som ämnar framställa en vara, en tjänst eller en idé på ett bra sätt. För att ta reda på hur det här budskapet bäst ska utformas så måste man dels veta vem det är ämnat för – alltså vilken målgrupp – och hur man bäst når fram till just den typen av människor.

Man kan dela upp marknadsföring i några olika steg:

1. Bestäm vad du vill säga.

2. Bestäm vem du vill säga det till.

3. Bestäm hur du vill säga det.

Om du tänker dig att du säljer en specifik bilmodell, till exempel, bör din första tanke vara hur du vill att just den här bilmodellen ska uppfattas. När du kommit fram till det ska du fråga dig vem du vill ska uppfatta den på just det här sättet, och sedan försöka komma fram till hur man på bästa sätt kan förmedla just den bilden till just den gruppen människor. Värt att nämna är att steg ett och steg två är någorlunda utbytbara – det är inte helt ovanligt att man börjar med en målgrupp snarare än en produkt, men principen är ändå densamma. Alla tre frågor måste besvaras, oavsett vilken ordning man gör det i.

I nästa post kommer jag gå vidare in på hur man jobbar med detta på internet!